jeszczejedenblog.pl

biznes, finanse, marketing

wypowiedzenie umowy zlecenie wzór
Praca

Jak powinno wyglądać wypowiedzenie umowy zlecenia?

Umowa zlecenie jest bardzo często występującym rodzajem regulacji współpracy pomiędzy pracodawcami a pracownikami. Jest to umowa, która nosi status umowy cywilnoprawnej i pod wieloma względami różni się od umowy o pracę. Różnice obowiązują także, jeśli chodzi o kwestie wypowiedzenia. Warto wiedzieć, w jaki sposób wypowiedzieć umowę o pracę, by było to działanie zgodne z prawem.

Jakie terminy obowiązują, jeśli chodzi o wypowiedzenie umowy zlecenia?

Wiele osób wpisuje w internetowe wyszukiwarki frazę: wypowiedzenie umowy zlecenie wzór. Niestety, nie posiadają oni informacji na temat, jakie terminy ich obowiązują, by wszystko przebiegło zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Warto bowiem pamiętać o tym, że w przypadku umowy zlecenia zastosowania nie mają przepisy kodeksu pracy.

Z racji tego, że przy zawieraniu umowy zlecenia występuje dość duża swoboda, to strony umowy mogą umówić się na dowolny okres wypowiedzenia umowy zlecenia. Niemniej jednak, powinien on zostać wyraźnie określony w umowie, by można się na niego powołać w razie potrzeby. Warto wspomnieć również o tym, ze strony umowy mogą ustawić według własnych potrzeb to, w jaki sposób zacznie być liczony obowiązujący termin wypowiedzenia.

Jak ustalć okres wypowiedzenia przy umowie zlecenia?

Ustawodawca również zagwarantował tutaj stronom umowy pewną dowolność. Teoretycznie, okres wypowiedzenia powinien być ustalony proporcjonalnie do tego, jak długo trwa umowa. Niemniej jednak, pracodawcy mogą umówić się z pracownikami zarówno na tygodniowy, jak i jednodniowy okres wypowiedzenia. Niemniej jednak, jeśli termin wypowiedzenia nie pasuje do długości umowy, to można go uznać za nieważny. Jednak w takiej sytuacji ostatnie słowo ma sąd.

W jaki sposób złożyć wypowiedzenie umowy zlecenie wzór?

Prawo nie określa dokładnie, w jakiej formie należy złożyć wypowiedzenie umowy zlecenia. Najważniejsze jest, by zleceniodawca mógł zapoznać się z decyzją swojego pracownika – niezależnie od tego, czy wypowiedzenie zostanie złożone w formie ustnej, czy też pisemnej. Pracownik przy składaniu wypowiedzenia musi pamiętać o tym, w jaki sposób będą liczone terminy wypowiedzenia. Dlatego też – przykładowo, jeśli w umowie został zawarty siedmiodniowy termin wypowiedzenia, to wygaśnie ona dopiero po tygodniu od jego złożenia.

Prawo nie narzuca jednak konieczności umieszczania w umowach zlecenia terminu okresu wypowiedzenia. W takim przypadku umowa może być rozwiązana w dowolnym momencie – zarówno przez pracownika, jak i przez pracodawcę. Muszą jednak zaistnieć ku temu istotne powody. Mowa tutaj o pobycie w szpitalu, chorobie czy innych tego typu zdarzeniach losowych, wynikających z działania siły wyższej.

Podsumowując, wypowiedzenie umowy zlecenia wcale nie jest tak łatwe, jak mogłoby się wydawać. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości pracodawca i pracownik mogą sięgnąć do zapisów kodeksu cywilnego, który ma zastosowanie w przypadku tej formy współpracy. Osoby zastanawiające się, w jaki sposób zerwać umowę zlecenie, mogą znaleźć w internecie wypowiedzenie umowy zlecenie wzór.