jeszczejedenblog.pl

biznes, finanse, marketing

Ile osób zarabia grając na Forex
Finanse

Ile osób zarabia grając na Forex?

Forex, czyli pozagiełdowy rynek instrumentów pochodnych, jest częstym obiektem zainteresowania inwestorów. Obracane są tam milionowe kwoty, a dzięki lewarowaniu, szczególnie lubianym na rynku walutowym, możliwe est szybkie osiąganie sporych zysków. Czy rzeczywiście tak często się one pojawiają? Dane Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego jasno pokazują, że zdecydowana większość inwestorów na rynku Forex traci. Jak wąskie jest grono tych zarabiających?

Rynek Forex w 2020 roku

W 2020 roku, transakcji na rynku Forex za pośrednictwem krajowych domów maklerskich i biur maklerskich, dokonało przeszło 80 000 inwestorów. Niestety nie dla każdego inwestycyjne wybory okazały się trafne. Z danych KNF dotyczących rezydentów polskich i zagranicznych wynika, że aż 77,7% z nich poniosło stratę na Forex w 2020 roku. Średnia strata wyniosła około 19 tysięcy w przeliczeniu na złotówki. Zysk zrealizowało zaledwie 22,3% inwestorów, osiągając go na poziomie około 15 tysięcy złotych. Zarobił więc zaledwie co piąty inwestor.

Gdyby wziąć pod uwagę wyniki tylko polskich rezydentów, to również kształtują się one dość podobnie. Z grupy ponad 39 tysięcy inwestorów, 77,4% poniosło stratę, wynoszącą średnio 21,7 tysięcy złotych. Zysk osiągnęło zaledwie niecałe 9 tysięcy inwestorów i był on średnio na poziomie 18 tysięcy złotych. Polski Forex nie był więc łaskawy w 2020 roku i tylko co piątemu inwestorowi poszczęściło się w rocznych wynikach.

Niestety wspomniane dane odnośnie wyników klientów inwestujących na rynku Forex, pochodzące od Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczą roku 2020 i są znacznie gorsze od roku poprzedzającego (2019).W 2020 łączna zrealizowana strata wyniosła ponad 1 miliard 189 milionów złotych, wobec zaledwie niecałych 400 milionów w 2019. Jak mocno wpłynął na to Covid i załamanie rynków z początku roku? Pewnie dopiero kompleksowe dane z 2021 roku dadzą więcej odpowiedzi.

Nowoczesna platforma do transakcji na rynku Forex

Wśród dostawców oferujących rozwiązania dla miłośników inwestowania na pozagiełdowym rynku Forex, jest Saxo Bank Polska ze swoją platformą inwestycyjną SaxoTraderGO. Gdzie założyć konto w Saxo Bank – więcej informacji jest tutaj. Co ciekawe, klienci rynku Forex, inwestujący na platformie od Saxo Bank, mają jeden z najniższym rynkowych wskaźników strat (tutaj zaledwie około 70% kont inwestorów wykazuje straty). Czyżby dostępna tam narzędzia lepiej wspomagały proces decyzji inwestycyjnych? Ciężko jednoznacznie znaleźć przyczynę, łatwiej do tej grupy dołączyć. 

Artykuł sponsorowany