jeszczejedenblog.pl

biznes, finanse, marketing

podatek od działki budowlanej
Finanse

Podatek od działki budowlanej – ile wynosi?

Podjęcie decyzji o wybudowaniu domu poprzedzone jest kupnem działki budowlanej, która spełnia określone kryteria.

Ile wynosi podatek od działki budowlanej i od czego zależy?

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej po zakupie działki musi zapłacić do Urzędu Skarbowego podatek od czynności cywilnoprawnych. Portal podatek ten wynosi 2% całej kwoty transakcji.
Dokumentem, który określa podstawę do zapłaty podatku jest umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy kupującym a sprzedającym razem z aktem notarialnym.
Notariusz poświadcza zawarcie transakcji i nie kontroluje kwoty jaka wpisana jest w umowie. Czasem strony dokonujące transakcji dogadują się i wpisują do umowy kwotę mniejszą niż rzeczywista wartość działki.
Krok tak jest ryzykowne ponieważ Urząd Skarbowy przez 5lat może dokonać kontroli, która wykazać może omijanie przepisów podatkowych.
Konsekwencją zaniżenia wartości działki jest konieczność zapłacenia kary oraz dopłata części podatku i naliczonych odsetek.
Wysokość podatku od działki budowlanej zależy od kogo działka jak nabywana czy od osoby fizycznej czy przedsiębiorcy.
Podatek od zakupu działki jest łatwy do wyliczenia. Zanim zakupimy działkę trzeba określić kto jest jej sprzedawcą.
Jeżeli działka sprzedawana jest przez firmę płacąca podatek VAT wtedy kwota podatku będzie kwotą brutto z doliczonym VAT – em w wysokości 23%. Dane takie trzeba potwierdzić u notariusza co pozwoli na uniknięcie dwukrotnego opłacania podatku.
Aby uniknąć problemów w razie kontroli Urzędu Skarbowego trzeba podać w umowie adekwatną kwotę co do wartości podobnych dziełek budowlanych.

Dokumenty jakie należy złożyć do Urzędu Skarbowego

Notariusz musi wysłać do Urzędu Skarbowego akt notarialny. Osoba nabywająca działkę w ciągu 14 dni musi złożyć w urzędzie deklarację PCC – 3 oraz uiścić opłatę podatku od zakupu działki.
Podatek wpłacić należy na podane konto Urzędu Skarbowego. Urząd Skarbowy od dnia złożenia deklaracji ma 5 lat na przeprowadzenie kontroli.
Podczas składania i kompletowania dokumentów należy odpowiednio je przygotować, ale prawidłowo wyliczyć podatek.

Inne koszty związane z zakupem działki

Podczas zakupu działki budowlanej należy pamiętać, że należy także uiścić opłatę notarialną, która wyliczana jest na podstawie wartości działki.
Kolejnym kosztem jest opłata za założenie księgi wieczystej, w której należy zawrzeć informację o zaciągniętym kredycie hipotecznym na zakup działki. Każdy egzemplarz odpisu aktu notarialnego także podlega opłacie.
Podatek naliczany jest w wysokości 2% wartości całej transakcji i może on być bardzo wysoki.