jeszczejedenblog.pl

biznes, finanse, marketing

najniższa krajowa na godzinę
Praca

Ile obecnie wynosi najniższa krajowa na godzinę?

Najniższa krajowa to wynagrodzenie minimalne, które stanowi najniższą, ustaloną przez państwo stawkę za pracę w określonym z góry czasowym wymiarze. Najniższa krajowa przysługuje każdemu pracownikowi, który został zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Jest ona stała, niezależnie od posiadanych kompetencji, a także innych czynników. Wiele osób zastanawia się, jak w obecnym roku kształtuje się najniższa krajowa na godzinę, a także czy zapowiadane są jej podwyżki?

Ile wynosi najniższa krajowa w roku obecnym?

Osoby, które zostały zatrudnione na umowę o pracę, od dnia 1 stycznia mogą liczyć na minimalne wynagrodzenie w wysokości 3010 zł brutto. Śmiało można więc stwierdzić, że w porównaniu z poprzednim rokiem najniższa krajowa wzrosła o ponad 200 zł. W przypadku pracy na pół etatu wynagrodzenie obliczone jest proporcjonalnie i wynosi 1505 zł. Wiele osób zastanawia się także, ile wynosi obecnie najniższa krajowa na godzinę. Otóż, minimalna stawka godzinowa została ustalona na 19,70 zł brutto.

Ile wynoszą wynagrodzenia netto?

Wysokości wynagrodzeń brutto zazwyczaj niewiele mówią pracownikom, którzy tak naprawdę zainteresowani są wyłącznie tym, ile dostaną na rękę. Stąd też w 2022 roku najniższa krajowa na rękę wynosi 2363 zł. Jeśli chodzi o stawkę godzinową, to jest to prawie 14 zł na godzinę. Osoby, które nie ukończyły 26 roku życia znajdują się w nieco innej sytuacji. Z racji tego, że są one zwolnione z konieczności opłacania podatku dochodowego, to ich najniższa możliwa płaca minimalna będzie wynosić 2199 zł.

Płaca minimalna, a umowa zlecenie

Z racji tego, że wciąż spora liczba osób zatrudniona jest na podstawie umowy zlecenia, to warto wiedzieć, ile wynosi dla nich minimalna stawka godzinowa. Otóż, obecnie jest to 19,70 zł brutto.

Wynagrodzenie dla umowy zlecenia dotyczy tych wszystkich osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej i mają status osoby fizycznej. Mowa tutaj również o osobach samozatrudnionych, prowadzących działalność jednoosobową, a także wykonujących działania, które wynikają z umowy. Jeśli chodzi o umowę zlecenie, to najniższa stawka godzinowa dla osób poniżej 26 roku życia nie jest obniżona i wynosi również 19,70.

Warto pamiętać o tym, że osoby pracujące na umowie o dzieło nie są obejmowane prawem o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Tutaj też nie obowiązują stawki minimalne, co może prowadzić do licznych nadużyć ze strony pracodawców.

Podsumowując, pomimo tego, że najniższa krajowa na godzinę sukcesywnie rośnie z roku na rok, to w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej wciąż jest śmiesznie mała. Przykładowo – pracownik zatrudniony w Niemczech od 1 stycznia może liczyć na minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości około 43 zł na godzinę. Podobnie stawki kształtują się, jeśli chodzi o Anglię, Holandię czy też Stany Zjednoczone. Jak widać, polskie stawki wypadają bardzo blado na tle bogatszych państw. Minimalne wynagrodzenie wciąż jest kwotą, która nie pozwala na godne życie, niemniej jednak często jest jedynym, na co może liczyć pracownik.