jeszczejedenblog.pl

biznes, finanse, marketing

nagradzanie pracowników
Praca

Nagradzanie pracowników jako motywacja pozytywna w firmie

Pracownicy stanowią fundament każdej organizacji. Bez nich żadna firma, nawet zarządzana przez najlepsze kierownictwo, nie generowałaby zysków. Dlatego tak istotną kwestią jest motywowanie pracowników. Jedną z technik motywacyjnych jest motywacja pozytywna, która przejawia się m.in. w nagradzaniu pracowników.

Jak motywowanie wpływa na pracowników?

Stosowanie różnego rodzaju motywatorów przynosi wiele dobrego. Zmotywowany do działań pracownik bardziej angażuje się w powierzone mu obowiązki, rzetelnie wypełnia swoje zadania, dzięki czemu szybciej i skuteczniej osiąga założone cele.

Chęć do pracy powinna być podtrzymywana przez cały czas. Za to odpowiada lider, menadżer lub kierownik. Gdy szef zaobserwuje u swoich podwładnych obniżony zapał do pracy, powinien jak najszybciej wdrożyć w życie wybrane przez siebie techniki motywacyjne.

Rodzaje motywatorów pozytywnych

Kadrę można motywować na wiele sposobów. Motywowanie pozytywne opiera się na systemie nagród i pochwał. Oczywiście nie oznacza to, że nagroda występuje wyłącznie pod postacią pieniężną. Owszem, za dobrze wykonaną pracę wręcza się pracownikom premie, czy bony na konkretną sumę pieniędzy, ale na szeroką skalę stosuje się także świadczenia pozapłacowe. Wśród nich wyróżnia się:

– samochód służbowy;
– wycieczkę weekendową;
– udział w atrakcyjnym szkoleniu;
– awans;
– voucher (np. do SPA);
– przydział bardziej odpowiedzialnych obowiązków;
– elastyczny czas pracy.

Wielu podwładnych podkreśla, jak ważna jest dla nich pochwała ze strony zwierzchnika. Ustna aprobata (często mająca miejsce w obecności innych pracowników) lub np. wybór pracownika miesiąca mają większe znaczenie niż nagroda materialna. Pracownik czuje się doceniony i wyróżniony na tle kolegów i koleżanek. Pochwalony i zmotywowany pracuje wydajniej, co z kolei przekłada się na lepsze wyniki w pracy.

Nagradzanie pracowników – obustronne korzyści

Ustaliliśmy już, że nagradzanie pracowników znajduje odzwierciedlenie w wydajności kadry pracującej. Benefity w formie bonusu pieniężnego, podarunku, czy wyższego stanowiska stanowią prawdziwą siłę napędową do dalszego działania.

Pracodawca nie powinien obawiać się kosztów związanych z gratyfikacjami. Inwestowanie w pracownika zwróci mu się bowiem z nawiązką. Nagrodzony za swoje dokonania podwładny czuje, że jest częścią organizacji. Jest świadomy możliwości, jakie mu stwarza. Pracuje w firmie, ale również dla firmy. Zaczyna się z nią utożsamiać, dba o jej wizerunek i dąży do jej sukcesu.