jeszczejedenblog.pl

biznes, finanse, marketing

Praca

Kiedy można rozpocząć współpracę z adwokatem karnistą?

Postępowanie w sprawach karnych wiąże się z oskarżeniem konkretnej osoby o popełnienie czynu zabronionego. Wszystkim oskarżonym bez względu na rodzaj przestępstwa i grożącą im karę przysługuje prawo do obrony. Obroną w procesie zajmują się adwokaci karniści. Kiedy powinno się rozpocząć współpracę z prawnikiem specjalizującym się w prawie karnym?

Czym zajmuje się adwokat karnista?

Zadaniem adwokata karnisty jest przede wszystkim obrona oskarżonego. Zanim się jej podejmie, powinien przygotować linię obrony na podstawie dowodów na niewinność i wyjaśnień, które złożył oskarżony. Obrońca może pomóc oskarżonemu, nawet gdy jego wina jest pewna. Celem adwokata jest wtedy wykazanie okoliczności łagodzących, które mogą wpłynąć na obniżenie wyroku przed sąd. 

Adwokat karnista z kancelarii ADK Kancelaria Adwokacka wraz z oskarżonym może wystąpić o dobrowolne poddanie się karze. Takie rozwiązanie jest korzystne w przypadku, gdy oskarżony chce jak najszybciej zakończyć proces i obniżyć ostateczny wymiar kary. Dobrowolne poddanie się karze może być rozsądne również w sytuacji, gdy oskarżony spędził kilka miesięcy w areszcie, a wyrok może mieć podobny wymiar okresu pozbawienia wolności. W takich przypadkach stosowane jest zaliczenie pobytu w areszcie na poczet kary i zwolnienie skazanego z aresztu.

Prawnik karnista zajmuje się również prowadzeniem spraw, w których wspiera oskarżycieli posiłkowych. W takich przypadkach zgłasza uwagi do opinii biegłych, zadaje pytania świadkom oraz pomaga prokuraturze uzyskać dotkliwy wymiar kary dla oskarżonego.

Kiedy zatrudnić adwokata karnistę?

Oskarżony ma prawo do rozpoczęcia współpracy z adwokatem karnistą jeszcze na etapie postępowania przygotowawczego w prokuraturze lub na policji. Postępowanie przygotowawcze wiąże się z ryzykiem, że podejrzany wystąpi w procesie w roli oskarżonego. Im szybciej skorzysta się z usług adwokata, tym większe szanse, że stworzy się skuteczną linię obrony. Adwokat dokładnie zapozna się z zebranym materiałem dowodowym, a także z opiniami biegłych.

Współpracę z adwokatem karnistą można rozpocząć również na późniejszym etapie postępowania. Oskarżony ma prawo zatrudnić obrońcę lub zmienić go w trakcie procesu, jeśli uważa, że w ten sposób zwiększa swoje szanse na sprawiedliwą i skuteczną obronę. Dodatkowo już po ogłoszeniu wyroku skazany może skorzystać z usług nowego adwokata karnisty, by z jego pomocą przejść przez apelację w sądzie wyższej instancji.