jeszczejedenblog.pl

biznes, finanse, marketing

kompetencje miękkie
Biznes

Kompetencje miękkie – na czym polega ich specyfika?

Gdy przeglądamy ogłoszenia o pracę, stosunkowo często spotykamy się z terminami „kompetencje miękkie” i „kompetencje twarde”. Te drugie można zdefiniować dość łatwo, a ich znakiem rozpoznawczym jest to, że da się je zmierzyć. Właśnie w tym kontekście mówi się choćby o znajomości języków obcych, wiedzy specjalistycznej z danej dziedziny albo umiejętności obsługi danych programów. Definicja kompetencji miękkich jest bardziej złożona, choć nie oznacza to wcale, że one same mogą być opisywane jako mniej istotne.

Kompetencje miękkie – próba definicji

Kompetencje, czy też umiejętności miękkie są często uważane za wiodące. Wynika to z przekonania, że ich wypracowanie jest procesem znacznie bardziej złożonym niż nabycie konkretnych umiejętności twardych. Tym, co je charakteryzuje, jest przede wszystkim duża trudność, z jaką należy się liczyć myśląc o jakiejkolwiek próbie ich mierzenia. Pracodawca nie może wprowadzić miarodajnej skali, na podstawie której określi poziom ich rozwoju, a przecież niejednokrotnie to właśnie posiadanie ich przesądza o tym, czy kandydat poradzi sobie na konkretnym stanowisku, czy też nie.
Wskazanie kompetencji miękkich, które są dziś szczególnie istotne na rynku pracy, nie jest wcale trudnym zadaniem. Dziś wspomina się w tym kontekście przede wszystkim o asertywności, komunikatywności i odporności na stres, kreatywności, umiejętności pracy w zespole oraz o kulturze osobistej. Do umiejętności miękkich zalicza się również samodyscyplinę i dobrą organizację pracy, która nabiera szczególnie dużego znaczenia, gdy pojawia się konieczność pracowania zdalnie.

Jak postrzegane są kompetencje miękkie?

Mówiąc o kompetencjach miękkich podkreśla się, że same w sobie nie są one nowością. Nawet trzydzieści lat temu miały spore znaczenie w procesie poszukiwania zatrudnienia. Tym, co zwraca na nie dziś szczególną uwagę jest to, że ich rola systematycznie rośnie. Jeszcze nie tak dawno były przede wszystkim mile widzianym dodatkiem do doskonale rozwiniętych kompetencji twardych. Dziś zwraca się jednak uwagę na to, że to właśnie ich rolę można uznać za wiodącą.
Rosnąca rola umiejętności miękkich przyczynia się do tego, że obecnie coraz więcej uwagi poświęca się kwestiom związanym z ich rozwojem. Oczywiście, najlepszym sposobem na ich wypracowanie pozostaje codzienna praktyka. Gdy kontaktujemy się z innymi ludźmi, możemy obserwować zarówno ich, jak i nasze własne relacje. Nie oznacza to jednak, że nie można pracować nad nimi także w inny sposób. Nie nauczymy się ich z pewnością z książek, jest jednak bardziej niż pewne, że odpowiednia literatura oraz kursy mogą ułatwić nam zdobycie wiedzy na temat tego, jak doskonalić kompetencje miękkie, aby były one jak najlepiej rozwinięte w naszym przypadku. Tu konieczne jest podkreślenie, że nie każdy poradnik jest jednakowo dobry. Nie chcąc tracić czasu i pieniędzy warto korzystać więc przede wszystkim z tych, które oferują trenerzy z dużym stażem i doświadczeniem. Dobrze jest pomyśleć też o zajęciach grupowych, które ułatwiają praktykowanie kompetencji miękkich.