jeszczejedenblog.pl

biznes, finanse, marketing

brak zwrotu podatku
Finanse

Brak zwrotu podatku w terminie

Termin składania rocznych zeznań podatkowych minął 30 kwietnia. Brak zwrotu podatku powinien być jak najszybciej zgłoszony, jeżeli deklaracja podatkowa została wypełniona prawidłowo to zwrot powinien nastąpić w ciągu 90 dni od rozliczenia.

Termin zwrotu podatku

Termin ten wynosi 45 dni, jeżeli deklaracja była składana przez internet. Warto zwrócić uwagę na fakt, że posiadacze Karty Dużej Rodziny mają skrócony termin oczekiwania na zwrot podatku do 30 dni. Jeżeli po upływie wskazanych terminów dalej nie otrzymałeś zwrotu powinieneś jak najszybciej nawiązać kontakt z Urzędem Skarbowym. Oczywiście najlepszym rozwiązaniem będzie wizyta w stacjonarnej placówce, ponieważ przez telefon nie można uzyskać wszystkich niezbędnych informacji na ten temat. Czasami powodem braku zwrotu może być zaliczenie nadpłaty na poczet podatkowych zaległości, które wynikają z niezapłaconych mandatów. Dlatego warto dokładnie sprawdzić, czy wszystkie kary finansowe oraz mandaty są zapłacone. Warto dodać, że obowiązkiem Urzędu Skarbowego jest poinformowanie o tym fakcie podatnika. Zazwyczaj wysyłany jest list na adres korespondencyjny.

Przyczyny braku zwrotu

Do braku zwrotu podatku może przyczynić się także podanie złego numeru konta bankowego. Jest jednak na to bardzo mała szansa, ponieważ urzędy biorą automatycznie podany przez podatnika numer konta w formularzu ZAP-3, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą będzie do CEIDG. Jeżeli Urząd Skarbowy nie ma numeru twojego konta bankowego to zwrot podatku zostanie wysłany pocztą. Należy mieć na uwadze, że w takiej sytuacji kwota zwrotu będzie zmniejszona o koszty pocztowe. Dlatego, jeśli jeszcze nie otrzymałeś zwrotu podatku warto sprawdzić skrzynkę pocztową. Jeżeli żadna z wymienionych sytuacji nie wystąpiła, a Urząd Skarbowy nie dokonał zwrotu w określonym terminie to będzie zobowiązany zapłacić również odsetki. Uprawnieniem podatnika jest złożenie ponaglenia do Dyrektora Izby Skarbowej, który jest organem podatkowym wyższego stopnia. Następnie pismo zostanie przeanalizowane, a sprawa dokładnie zbadana. Jeżeli Dyrektor uzna winę Urzędu to nakaże on zwrot podatku, a jednocześnie wystartuje postępowanie wyjaśniające. Jeżeli to nie będzie wystarczające to należy złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, którą składa się za pośrednictwem US. Należy pamiętać, że jest to postępowanie ryzykowne szczególnie w przypadku przedsiębiorców. Zazwyczaj kończy się to kontrolą w firmie. Może się również okazać, że zeznanie podatkowe nie dotarło finalnie do urzędu. Niezależnie od sytuacji warto skontaktować się z Urzędem Skarbowym.